About


What is Choose Peterhead?

Choose Peterhead is a fun process that will create and deliver a community vision and action plan for Peterhead Town Centre. Choose Peterhead will re-establish the town centre as a destination for social and leisure activities and the recognised hub of community activity in the town.

Kas ir ‘Izvēlies Peterhead’?

Izvēlies Peterhead ir process, kurā tiks izveidota Peterhead pilsētas centra vīzija un tiks sagādāts darbības plāns. Izvēlies Peterhead atjaunos pilsētas centru, kā sociālo un atpūtas aktivitāšu galamērķi, kā arī padarīs centru par atpazītu kopienas aktivitāšu punktu pilsētā.

Что такое “Выбирай Питерхед”?

“Выбирай Питерхед” это веселый процесс который создает и достовляет общественное видение и строит планы для центра города Питерхед.
“Выбирай Питерхед” будет восстанавливать город для социальных и развлекательных развлечений и общественной деятельности в городе.

Kas yra ”Pasirinkite Peterhead’a”?

Pasirinkti Peterhead’a, reiskia vizijos ir veiksmu pristatymo procesa miestelio centre.
Mes renkames Peterheada, nes norime atnaujinti si miesteli, su tikslu, kad atsirastu daugiau visuomeniniu pramogu

Co to jest ‘Choose Peterhead’? pl: Wybierz Peterhead)

Choose Peterhead to fajny proces który stworzy i przyniesie wizje społecznościową i plan akcji dla miasta Peterhead.
Choose Peterhead przemieni centrum miasta jako cel na działania społeczne i rozrywkowe w mieście.

 

Who will do it?

Choose Peterhead aims to enhance pride of place and confidence within the town, working with Peterhead’s communities so that both established and newly formed groups are given support, encouragement and funding to take ideas and projects forward. Choose Peterhead is led by Modo with Pidgin Perfect, Aberdeenshire Council and Aberdeenshire Community Planning Partnership.

Kas to darīs?

Izvēlies Peterhead tiecas vairot pilsētas lepnumu un pārliecību, strādājot ar kopienām, lai esošām un jaunām grupām tiktu sniegts atbalsts, iedrošinājums un finansējums ideju un projektu realizēšanai. Projektu vada Modo sadarbībā ar Pidgin Perfect, Aberdeenshire Council un Aberdeenshire Community Planning.

 

What will happen?

Helped by an expert team of designers, architects, urban planners and artists, the community will create an action plan to make positive changes within the town centre, making public spaces more appealing and user friendly, and creating a vibrant, social and economically thriving environment which people enjoy using.

Kas notiks?

Ar pieredzējušu dizaineru, arhitektu, pilsētas plānotāju un mākslinieku palīdzību tiks izveidots darbības plāns, lai radītu pozitīvas izmaiņas pilsētas centrā – veidojot publiskas vietas pievilcīgākas un radot enerģētisku, sociāli un ekonomiski zaļojošu vidi, kurā būtu patīkami uzturēties.

Что будет дальше?

Мы получаем помощь от группы дизайнеров, архитекторов, градостроителей и артистов, наше сообщество сделает план действий что бы сделать позитивные изменение в городе, сделать общественные места более привлекательные и ихних посетителей дружлюбние, так же создать живую, социальную и экономическую процветающую среду которой мы все будем рады

Kas atsitiks?

Padedami expertu, architektu, miesto planuotoju ir artistu komandos, sukursime daug teigiamu dalyku, nes mes norime, kad viesosios vietos butu didesnes, grazesnes ir apskritai draugiskesnes visuomenes. Juk norime, kad visiems butu gerai.

Co się wydarzy?

Z pomocą drużyny doświadczonych projektantów, architektów, urbanistów i artystów, społeczność zrobi plan akcji aby stworzyć pozytywne zmiany w centrum miasta. Zmierzamy to tego aby przestrzeń publiczna była bardziej przyjazna, i do stworzenia naszego otoczenia na takie, które sprawia przyjemność.

 

Partnership and Engagement

Through Modo’s existing contacts and with the Buchan Community Planning Group, the project will reach out to partners of all types. Partners can be existing groups, clubs or organisations, but can also be anyone who lives, works or visits Peterhead and is interested in shaping the town’s future.

Choose Peterhead will also create new groups. These will include:

Town Forum:bringing together people from across Peterhead, the group will make sure that projects are delivered to create a town centre for the whole town and not just town centre residents.

Residents’ Forum:to bring together people and help local residents to voice needs and desires, and to help to take ideas forward.

A support group for Peterhead’s International Community: to help with access to services and to encourage new residents to become part of Peterhead’s community and join in with activities.

Modo will also continue working with young people to encourage them to be involved in shaping the future of the town.